Кандидатури за Builder

Изисквания
*Трябва да сте на минимум 14 години.
*Трябва да покажете снимки на предишни ваши build-ове.
*Не трябва да сте били банвани в последните два месеца.
*Отговорете подробно на долупосочените въпроси.

Съвети за добра кандидатура
*Не бързайте, отделете време за да структурирате добре кандидатурата си.
*Преопъчително е снимките да не са с шейдъри.
*Снимки без HUD, с превключен F1 са в плюс.
*Добри познания за работа с World Edit са в плюс.
*Копирани снимки от интернет и липсващи доказателства, че build-а е ваш предвещават отказана кандидатура.

You must be logged in your profile to view this form Login